Update heraanleg N41 Hofstade

De aansluiting van de Hekkestraat met de N41 ( zijde industriezone) zal volledig afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer en dit van maandag 5/06/23 7u tot zaterdag 10/06/23 7u. Afhankelijk van de weersomstandigheden uiteraard.

Alle verkeer met bestemming industriezone ( zowel komende vanuit Aalst als vanuit richting D’monde) zal gedurende die week de industriezone moeten bereiken via kruispunt met de Kuiperstraat/Hekkestraat.

Werken N41 Hofstade 20 maart – eind juni 2023

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 13 maart op de Dekkersweg (N41) in Aalst. De werken vinden plaats tussen de rotonde met de op- en afritten van de ring en de Steenweg op Dendermonde. 

Meer info over de verkeerssituatie via DEZE LINK

 

Werken viaduct en Boudewijnlaan

Update 19/03/2021
Bericht in opdracht van aannemer Willemen en het Agentschap Wegen en Verkeer

In de week van 22 tot 26 maart week zullen de asfalteringswerken op de R41 Boudewijnlaan gebeuren. 
 
Vanaf dinsdag 23/03 zal de Boudewijnlaan (R41) tussen kruispunt Korte Vooruitzichtstraat en kruispunt Ledebaan aangepakt worden. Deze werken zullen één week in beslag nemen en het einde is voorzien voor vrijdag 26/03.
Concreet worden er op de Boudewijnlaan twee lagen asfalt gefreesd en heraangelegd.  Bij deze werken zal er zeker extra verkeershinder zijn.
De tunnel richting viaduct wordt afgesloten voor ALLE verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de N9 (Gentsesteenweg), rotonde Haring, N9 (Parklaan) en R41 (Albrechtlaan).
Verkeer komende vanaf de N9 en de N46 met bestemming Dendermonde wordt vanaf kruispunt Vijfhuizen omgeleid via de N442 en N416.
Fietsers en voetgangers blijven steeds doorgang hebben.
 
In de week van 29/03  tot 2/04 wordt de laatste laag asfalt op het viaduct zelf aangelegd. Hier is geen extra hinder mee verbonden.
Alles is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.
 
Na deze asfaltwerken is het tijd voor de laatste werken van de sanering van het viaduct, namelijk het plaatsen van 12 brugdekvoegen, markeringen, veiligheidsstootbanden en openbare verlichting.  Het plaatsen van de voegen en markeringen is ook zeer weersgevoelig (zowel qua vochtigheid als temperatuur).
Een exacte einddatum en dus openstelling van het viaduct kan nu nog niet meegedeeld worden, we mikken wel op half mei. De nieuwe afrit richting Eendrachtstraat zal ook pas opengesteld worden wanneer de aanleg van de rotonde in de Eendrachtstraat afgelopen is. De aanleg van deze rotonde is lopende en het einde is hier voorzien voor half juni 2021.

Dringende aanpak verkeershinder Wijngaardveld

De werken voor de nieuwe rotonde Victor Bocquéstraat – Eendrachtstraat zijn begin deze maand gestart en veroorzaken grote verkeershinder tijdens de ochtend- en avondspits. Alle verkeer moet via de Bredestraat en het rond punt Neuzeken het bedrijventerrein verlaten, een bottle neck pur sang. Wij kregen van diverse bedrijven prangende vragen om een oplossing te zoeken.

Nog tijdens de bestuursvergadering pleegde de vzw al overleg met de stad Aalst en werden diverse alternatieven afgetoetst. Er werd nadien ook met de politie, andere stadsdiensten en aannemer gekeken naar mogelijkheden om het terrein beter te ontsluiten.

Na intensief overleg is er een oplossing in de maak: er komt een BYPASS TUSSEN DE VICTOR BOCQUE EN DE EENDRACHTSTRAAT waarlangs het verkeer richting E40 het Wijngaardveld kan verlaten. Let wel dat dit een éénrichtingsweg wordt gezien de beperkt beschikbare ruimte.

De voorbereidende werken zijn gestart voor deze bypass, begin volgende week wordt het asfalt gegoten en als alles meezit zal deze bypass komende woensdag 3 maart reeds bruikbaar zijn. Er wordt ook extra signalisatie voorzien op het viaduct en de Heilig Hartlaan om te vermijden dat men toch nog via de Eendrachtstraat het Wijngaardveld probeert in te rijden. Wij willen dan ook graag alle betrokken partijen bedanken voor de snelle ingreep die hopelijk het verkeersleed zal verzachten.

De rotonde zelf zou klaar zijn in augustus 2021…

Uitstel opstart werken rotonde Eendrachtstraat – Victor Bocquéstraat

Gezien de huidige sneeuwval en de geplande koudegolf deze week, wordt de opstart van de werken  – rotonde Eendrachtstraat met één week uitgesteld. 

Het affrezen van de asfaltverhardingen staat momenteel ingepland op maandag 15/02.

 

Aanleg rotonde Pierre Corneliskaai – Eendrachtstraat – Victor Bocquéstraat

Op 8 februari 2021 starten de werken aan de nieuwe rotonde aan de Pierre Corneliskaai, Eendrachtstraat en de Victor Bocquéstraat. Ook de aantakking van het Viaduct op de nieuwe rotonde wordt afgewerkt. Langsheen de rotonde komen afgescheiden fietspaden.

https://www.aalst.be/artikel/aanleg-rotonde-pierre-corneliskaai-eendrachtstraat-victor-bocquestraat

Omleidingen vrachtverkeer tijdens de werken Rond Punt Victor Bocquéstraat-Eendrachtstraat

Vanaf viaduct – via Neuzeke – Verbrandhofstraat – Lion d’Orweg