Dringende aanpak verkeershinder Wijngaardveld

De werken voor de nieuwe rotonde Victor Bocquéstraat – Eendrachtstraat zijn begin deze maand gestart en veroorzaken grote verkeershinder tijdens de ochtend- en avondspits. Alle verkeer moet via de Bredestraat en het rond punt Neuzeken het bedrijventerrein verlaten, een bottle neck pur sang. Wij kregen van diverse bedrijven prangende vragen om een oplossing te zoeken.

Nog tijdens de bestuursvergadering pleegde de vzw al overleg met de stad Aalst en werden diverse alternatieven afgetoetst. Er werd nadien ook met de politie, andere stadsdiensten en aannemer gekeken naar mogelijkheden om het terrein beter te ontsluiten.

Na intensief overleg is er een oplossing in de maak: er komt een BYPASS TUSSEN DE VICTOR BOCQUE EN DE EENDRACHTSTRAAT waarlangs het verkeer richting E40 het Wijngaardveld kan verlaten. Let wel dat dit een éénrichtingsweg wordt gezien de beperkt beschikbare ruimte.

De voorbereidende werken zijn gestart voor deze bypass, begin volgende week wordt het asfalt gegoten en als alles meezit zal deze bypass komende woensdag 3 maart reeds bruikbaar zijn. Er wordt ook extra signalisatie voorzien op het viaduct en de Heilig Hartlaan om te vermijden dat men toch nog via de Eendrachtstraat het Wijngaardveld probeert in te rijden. Wij willen dan ook graag alle betrokken partijen bedanken voor de snelle ingreep die hopelijk het verkeersleed zal verzachten.

De rotonde zelf zou klaar zijn in augustus 2021…

Uitstel opstart werken rotonde Eendrachtstraat – Victor Bocquéstraat

Gezien de huidige sneeuwval en de geplande koudegolf deze week, wordt de opstart van de werken  – rotonde Eendrachtstraat met één week uitgesteld. 

Het affrezen van de asfaltverhardingen staat momenteel ingepland op maandag 15/02.

 

Aanleg rotonde Pierre Corneliskaai – Eendrachtstraat – Victor Bocquéstraat

Op 8 februari 2021 starten de werken aan de nieuwe rotonde aan de Pierre Corneliskaai, Eendrachtstraat en de Victor Bocquéstraat. Ook de aantakking van het Viaduct op de nieuwe rotonde wordt afgewerkt. Langsheen de rotonde komen afgescheiden fietspaden.

https://www.aalst.be/artikel/aanleg-rotonde-pierre-corneliskaai-eendrachtstraat-victor-bocquestraat

Omleidingen vrachtverkeer tijdens de werken Rond Punt Victor Bocquéstraat-Eendrachtstraat

Vanaf viaduct – via Neuzeke – Verbrandhofstraat – Lion d’Orweg