Dienstverlening

Parkmanagement richt zich zowel op het infrastructurele van het bedrijventerrein als op de collectieve samenwerking tussen de aanwezige bedrijven. Op individueel niveau zal het bedrijf de vruchten plukken van wat er op de twee andere niveaus wordt opgezet en/of gerealiseerd.

  1. Het eerste niveau, infrastructuur,  houdt zich bezig met de infrastructuren op het bedrijventerrein. Hoewel Drongen I een bestaand bedrijventerrein is, kan de vzw ook op dit niveau een aantal maatregelen doorvoeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het kwalitatieve onderhoud van het openbare en het private groen met voldoende oog voor biodiversiteit, de  mobiliteit en transportvoorzieningen voor zowel woon-werk verkeer als goederenoverslag, de interne bewegwijzering zowel als de signalisatie naar het bedrijventerrein, de veiligheid, de inplanting van nieuwe gebouwen, etc.
  2. Een niveau hoger vinden we samenwerking op het bedrijventerrein via de uitwisseling van reststromen, samen aankoop, facility sharing en kennisuitwisseling. Samenwerken op het tweede niveau hoeft niet strijdig te zijn met concurrentie. Het lijkt een risicovolle en moeilijke stap, maar de voordelen kunnen erg groot zijn.
  3. Op het individueel bedrijfsniveau wordt de eigen bedrijfsvoering geoptimaliseerd door kostenbesparingen, serviceverhoging, efficiëntievoordelen door bijvoorbeeld een vermindering van energie- en grondstoffengebruik en door een grotere focus op de core business.