Veiligheid

Veiligheid is op elk bedrijventerrein een belangrijk thema. Inbraken, diefstallen uit auto’s en vrachtwagens, criminaliteit, we worden er overal veel te vaak mee geconfronteerd. Om alvast een deel van dat probleem op te lossen, richtte vzw Wijngaardveld een Buurtinformatie Netwerk voor Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z) op. Alle bedrijven én bewoners uit de Eendrachtstraat, Victor Bocquestraat, Lion d’Orweg, Wijngaardveld en Hekkestraat kunnen intekenen om deel uit te maken van dit netwerk.

Het ondertekenen van het BIN-charter, waarin gezegd wordt wat de rol van de lokale politie langs de ene kant en de BIN-deelnemers langs de andere kant is, zorgt ervoor dat bedrijven of particulieren lid worden van een groep die in twee richtingen werkt. De overdracht van informatie tussen burger/bedrijf en politie gaat vlotter omdat zij voor niet dringende gevallen heel makkelijk terecht kunnen bij de BIN-coördinator. Voor dringende gevallen, dat spreekt voor zich, nemen zij meteen contact op met de lokale politie.

Omgekeerd zorgt het BIN voor rechtstreekse communicatie tussen de lokale politie en de leden. Via de coördinatoren kan de politie allerlei berichten verspreiden. Signalementen van verdachte personen, feedback over genomen acties, maar ook algemenere waarschuwingen en tips.

Hoe hechter het netwerk, hoe beter de resultaten van een BIN-Z. Het is dus noodzakelijk dat alle of zo goed als alle bedrijven deelnemen. Meteen de hoofdreden waarom het vzw-bestuur er voor koos om de kosten van die organisatie niet door te rekenen aan de deelnemers, maar die voor haar eigen rekening te nemen. De veiligheid op en rond ons bedrijven is té belangrijk om het daar te laten van afhangen.

Coördinator: Bernard Marreyt 053/63.12.33
Assistent coördinator: Filip Vyverman 053/80.81.88
Lokale Politie Aalst: 053/73.27.27

Wenst u zich GRATIS aan te sluiten voor het BIN-netwerk om op die manier de werking verder te verstevigen en verbeteren? Heeft U of uw bedrijf hierover nog vragen of bent U geïnteresseerd om lid te worden van het BIN, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@vzwdendernoord.be of via de parkmanager !

 

Naast het BIN netwerk, werkt VZW Dender Noord verder aan een veiliger bedrijventerrein door middel van consortiumbewaking.

Wat is consortiumbewaking – collectieve bewaking van een bedrijventerrein

Bedrijfscriminaliteit is een realiteit. Inbraak, diefstal en vandalisme veroorzaken niet alleen financiële verliezen, maar creëren tevens een onveiligheidsgevoel bij bedrijfsleiders en personeel werkzaam op bedrijventerreinen.

Consortiumbewaking is een vorm van criminaliteitspreventie die bestaat uit het gecombineerd uitvoeren van preventieve bewakingspatrouilles en van interventies na alarm binnen een bepaalde actieradius, in opdracht van een groep ondernemingen.

Er zijn vijf cumulatieve sleutelelementen die het concept ‘consortiumbewaking’ bepalen:

 • Combinatie van preventieve patrouilles en interventie na alarm
 • Gemeenschappelijke dienstverlening voor elke deelnemende onderneming
 • Afgebakend geografisch gebied;
 • Permanente aanwezigheid binnen afgesproken tijdspannes;
 • Gestructureerd overleg met een coördinerende instantie.

Waarom kiezen voor consortiumbewaking?

Consortiumbewaking biedt een tal van voordelen:

 • Door zijn/haar permanente aanwezigheid zorgt de bewakingsagent voor een ontradend effect.
 • Systematische controles zorgen ervoor dat de betrokken ondernemingen veilig afgesloten blijven, zowel ’s nachts als tijdens het weekend.
 • Minimale reactietijd in geval van alarm.
 • Dankzij deze snelle interventietijd blijft schade beperkt bij inbraak, vandalisme, brand, een gaslek, etc.
 • Consortiumbewaking vereist geen specifieke investeringen of juridische constructies en kan snel opgestart worden.
 • Lage kost voor de deelnemende ondernemingen omwille van de collectieve aanpak.
 • Verhoogde fiscale aftrek (120%)

Heeft u interesse? Contacteer dan zeker de parkmanager voor uw offerte.