De OVAM startte in november 2020 met de bodemsanering
van het terrein van het vroegere Modernite, ter hoogte van
de Hekkestraat 20 in Aalst.

Welke stappen zijn er al genomen? Lees meer...